CIS Bydgoszcz

Starości i wicestarości grup

Starosta edycji 51

Starosta:
Pan Edward Parzych

Wicestarosta:
Pani Mariola Boike

Starosta edycji 48

Pan Janusz Świątek

Starosta:
Pan Janusz Świątek

Pani Marta Kamińska

Wicestarosta:
Pani Marta Kamińska

Starosta edycji 45

Pan Roman Jusiak

Starosta:
Pan Roman Jusiak

Pani Katarzyna Nowak

Wicestarosta:
Pani Katarzyna Nowak

Starosta edycji 44

Pan Andrzej Śliwonik

Starosta:
Pan Andrzej Śliwonik

Pan Roman Malinowski

Wicestarosta:
Pan Roman Malinowski